Strona główna » Kiedy komornik zwraca pieniądze? Prawnicy radzą.

Kiedy komornik zwraca pieniądze? Prawnicy radzą.

Postępowanie komornicze (egzekucyjne) potrafi trwać bardzo długo. W związku z czym zdarzać się mogą w toku jego trwania liczne błędy organu egzekucyjnego. Część z tych błędów jest natychmiast naprawiana, ale są i takie, których komornik sądowy nie naprawia. Wówczas możemy powiedzieć, że dochodzi do sporu na linii komornik – dłużnik. Tak sytuacja może mieć miejsce w wielu wypadkach. Kiedy komornik zwraca pieniądze? Szczególnie często spotykana jest sytuacja, gdy komornik zabierze dłużnikowi więcej pieniędzy niż powinien. Wówczas powstaje nadpłata z obowiązkiem zwrotu. Przy czym co zrobić, aby komornik zwrócił pieniądze dłużnikowi? O tym dowiesz się po przeczytaniu całego artykułu.

UWAGA! Komornik zabrał Ci pieniądze? W niektórych sytuacjach możliwe jest nie tylko umorzenie egzekucji (zablokowanie komornika), ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy! Chcesz dowiedzieć się więcej? Na końcu materiału wskażemy kiedy możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy za egzekucję komorniczą i gdzie szukać pomocy w załatwieniu takiej sprawy.

Co składa się na łączną kwotę do zapłaty w egzekucji komorniczej?

Zacznijmy od wskazania co składa się na łączną kwotę zadłużenia w egzekucji komorniczej. W wielu sprawach dłużnicy są niezwykle zaskoczeni całkowitą kwotą do zapłaty. Bywa nawet, że kwota należności głównej jest znacznie niższa od łącznej sumy do zapłaty na rzecz komornika. Co takiego wpływa na całość zadłużenia w egzekucji komorniczej? Oto składowe:

 • należność główna,
 • odsetki od należności głównej,
 • koszty procesu (w tym koszty zastępstwa procesowego jeśli w sprawie uczestniczył fachowy pełnomocnik),
 • koszty prowadzenia egzekucji (np. koszty korespondencji itp.),
 • opłata egzekucyjna (wynagrodzenie komornika)
 • koszty klauzuli wykonalności,
 • koszty zastępstwa w egzekucji (jeśli stronę reprezentuje w egzekucji fachowy pełnomocnik).

Sumaryczne kwoty naliczane do spłaty przez komornika mogą być zatem bardzo wysokie. Warte odnotowania jest, że wysokość kosztów egzekucji określa komornik w drodze postanowienia. Oznacza to, że dłużnikowi przysługuje w tym zakresie skarga na czynności komornika (pismo do komornika składane do sądu za pośrednictwem organu egzekucyjnego).

W jakich sytuacjach komornik może zabrać za dużo pieniędzy?

Komornik sądowy jest uprawniony do zajmowania wielu składników majątkowych osoby zadłużonej. Warte odnotowania jest jednak, że organ egzekucyjny ograniczony jest wieloma zakazami. Do nich należy spis przedmiotów i świadczeń, których nie może zabrać komornik w ogóle albo do jakiejś kwoty (limit zajęć komorniczych). Wskażmy zatem, że np.:

Z kolei do ograniczeń egzekucji możemy zaliczyć chociażby egzekucję z konta bankowego, na którym musi pozostać co najmniej 2/3 minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli komornik otrzyma przez przypadek środki, których nie powinien otrzymać musi dokonać zwrotu pieniędzy. Niestety, ale w większości przypadków nie dzieje się to samoczynnie, chociaż powinno. Koniecznym jest złożenie wniosku do komornika o zwrot pieniędzy.

Ile czasu czeka się na zwrot pieniędzy od komornika?

W świetle przepisu art. 22 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych komornik ma obowiązek zwrotu pobranych środków w terminie 4 dni (przekazanie środków wierzycielowi). W tym właśnie problem, że wskazany przepis reguluje stosunku na linii komornik – wierzyciel.

W przypadku dłużnika, któremu zabrano za dużo pieniędzy albo zabrano środki niepodlegające egzekucji zwrot powinien być również dokonany. Przy czym nie określono tutaj ustawowo żadnego terminu. Zgodnie zatem z przepisami ogólnymi zwrot pieniędzy od komornika dla dłużnika powinien nastąpić niezwłocznie. Przy czym sformułowanie „niezwłocznie” jest zwrotem niedookreślonym. Oznacza to, że zwrot pieniędzy przez komornika powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki? Ile to czasu? Wszystko zależy od interpretacji. Może to być 1 dzień, a nawet 2 tygodnie czy więcej.

Co zrobić, kiedy komornik nie zwraca pieniędzy?

Jeśli w Twojej sprawie doszło do pobrania środków niepodlegających egzekucji albo w wartości zawyżonej to wówczas jak wspomnieliśmy komornik powinien dokonać zwrotu pieniędzy samodzielnie. Przy czym zazwyczaj będzie potrzebny wniosek dłużnika o zwrot pieniędzy zabranych przez komornika. Oczywiście należy taki wniosek o zwrot pieniędzy od komornika złożyć jak najszybciej. Wynika to z tego, że jeśli komornik rozliczy pobrane środki i prześle je do wierzyciela to proces odzyskiwania może być długotrwały, a niekiedy bardzo uciążliwy.

Wniosek o zwrot pieniędzy składa się do komornika bezpośrednio. A co, jeśli komornik nie zwróci pieniędzy? Wówczas możliwe są dwa scenariusze. Jeśli komornik nie zwróci pieniędzy i brak będzie z jego strony żadnej reakcji to możliwe jest złożenie skargi na bezczynność komornika. Natomiast, gdy brak zwrotu zostanie stwierdzone w piśmie komornika to wówczas składa się skargę na czynności komornika. W obu przypadkach skarga podlega opłacie 100 zł. Po złożeniu skargi – jeśli komornik jej nie uzna – rozpozna ją sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Co ważne, w przypadku bezczynności komornika przysługiwać może dłużnikowi kwota nawet 2000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz dodatkowo odszkodowania.

Możliwe jest też złożenie bezpłatnej skargi na komornika do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jest to skarga w trybie nadzoru. Tutaj prezes sądu rejonowego może nakazać komornikowi wykonanie określonej czynności, a więc np. zwrot pieniędzy na rzecz dłużnika.

Jak odzyskać wszystkie pieniądze od komornika? TO MOŻLIWE!

Jeśli otrzymałeś pismo od komornika to w pewnych warunkach możesz jeszcze działać w celu uchronienia swojego majątku. Warunek? Zanim pojawił się komornik nie otrzymywałeś żadnych pism z sądu. W takich warunkach możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji komorniczej, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika środków (zwrot wszystkich pieniędzy zabranych przez komornika w toku całego postępowania egzekucyjnego).

Przeprowadzenie skutecznego oddłużania z komornikiem nie jest łatwe. W pierwszej kolejności osoba zadłużona mająca egzekucję musi ustalić u komornika  następujące informacje:

 • nazwa tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym),
 • nazwa sądu, który wydał tytuł wykonawczy,
 • data wydania tytułu wykonawczego,
 • nazwa wierzyciela,
 • sygnatura akt sprawy sądowej.

Mając takie dane należy zadzwonić do sądu, który wydał tytuł wykonawczy i zapytać się na jaki adres sąd wysyłał korespondencję. Zapewne okaże się, że był to stary i dawno nieaktualny adres. Chociażby stary adres zameldowania u rodziców. Należy w tym kontekście wiedzieć, że adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia. Liczy się adres, pod którym pozwany (aktualnie windykowany) mieszkał i przebywał.

Dalej pozostaje już kwestia złożenia wniosku do sądu o doręczenie tytułu egzekucyjnego oraz złożenie odwołania do sądu. Należy równolegle korespondować także z komornikiem. W tym zakresie pismo do komornika musi obejmować wniosek przynajmniej o tymczasowe zawieszenie egzekucji. Często zdarza się, że istnieje również potrzeba wymiany pism z wierzycielem. Zdecydowanie w sprawach oddłużania na etapie komorniczym zalecamy korzystanie z pomocy wykwalifikowanego prawnika.

Jak i gdzie mogę zgłosić o pomoc w załatwieniu sprawy sądowej i komorniczej?

W Kancelarii EUROLEGE już od wielu lat niesiemy skuteczną pomoc osobom zadłużonym. Naszą pasją jest ciągłe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie oddłużania. Dzięki naszym działaniom tysiące ludzi w całej Polsce otrzymały pomoc fachowego prawnika od spraw długów. Wszystko w rozsądnej, niewysokiej cenie.

Jak możesz się do nas zgłosić o pomoc? Działamy zdalnie na terenie całego kraju. Wystarczy, że masz telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu. W ten sposób możesz otrzymać wstępną, darmową analizę swojej sprawy bardzo szybko. Zadzwoń do nas lub napisz. Możesz wysłać do nas zgłoszenie również przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami:

4.8/5 - (57 votes)

Skuteczne oddłużanie. Bezpłatna analiza sprawy!

Wpadłeś w problemy finansowe, masz problem z windykacją, zostałeś pozwany do sądu albo w Twojej sprawie jest już komornik?

Nie ryzykuj działań na własną rękę. Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, specjalistów w oddłużaniu i antywindykacji.

Nasz prawnik za darmo przeanalizuje Twoją sprawę i dobierze taki rodzaj pomocy, który będzie najskuteczniejszy w Twojej sytuacji.

DARMOWA ANALIZA

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby ustalić możliwość i zakres pomocy prawnej w oddłużeniu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: