Strona główna » Uprawomocnienie wyroku. Ile trwa? Kiedy następuje?

Uprawomocnienie wyroku. Ile trwa? Kiedy następuje?

Zdecydowana większość spraw sądowych o zapłatę (i nie tylko w procesie) kończy się wydaniem wyroku sądowego. W tym kontekście szczególnie istotne jest zrozumienie z punktu widzenia procesowego roli wyroku, a także sposobów na to jak można się przed nim bronić. Szczególnie istotne jest uprawomocnienie wyroku. Należy bowiem wiedzieć ile trwa uprawomocnienie wyroku sądowego oraz kiedy ono następuje.

UWAGA! Masz problem z wyrokiem sądowym o zapłatę długu i chcesz się od niego odwołać? A może oczekujesz dopiero na wyrok? Warto w takich sprawach mieć przy sobie prawnika, który zna proces sądowy o zapłatę od podstaw. W ten sposób możesz uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i zwiększyć swoją szansę na wygraną. Jak to zrobić i gdzie szukać sprawdzonej pomocy prawnej? O tym na końcu artykułu.

Czym jest wyrok sądowy?

Wyrok sądowy jest orzeczeniem sądu, w którym dochodzi do stwierdzenia pewnych faktów przez sąd. Zazwyczaj w sądzie wydawane są wyroki rozstrzygające spór pomiędzy stronami o zapłatę. Wyrok wydany w takiej sprawie ma inny charakter niż np. wyrok rozwodowy czy wyrok stwierdzający jedynie już istniejący stan rzeczy (wyrok ustalający).

W przypadku najczęściej spotykanych wyroków (o zapłatę) sąd rozstrzyga czy powództwo uwzględnia, czy też oddala. A jeśli uwzględnia to w jakim zakresie. W całości czy w części, a w jakim zakresie je oddala. Ponadto każde orzeczenie sądu kończące postępowanie w sprawie (w tym wyrok) powinno zawierać rozstrzygnięcie o kosztach procesu. W skład tych kosztów procesu wchodzą m.in.: koszt opłaty sądowej, koszty zastępstwa procesowego adwokata albo radcy prawnego czy koszty biegłego sądowego. Orzeczenie sądu może zawierać również inne rozstrzygnięcia, np. nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Czym jest uprawomocnienie wyroku?

W sensie prawnym uprawomocnienie wyroku jest ustaleniem, że od wydanego orzeczenia nie przysługuje już środek odwoławczy. W przypadku wyroku sądu w sprawie o zapłatę oznacza to, że nie przysługuje już od niego apelacja. Jakie mogą być powody uprawomocnienia się wyroku sądu? Wyróżnić możemy dwa (2) takie powody, którymi są:

  • upływ okresu czasu na złożenie skutecznego odwołania od wyroku,
  • wydanie wyroku, od którego nie przysługuje już dalszy tryb odwoławczy (np. wyrok sądu II instancji co do zasady).

Jak widać uprawomocnienie wyroku sądu jest zdarzeniem bardzo ważnym w procesie sądowym. Oznacza bowiem zamknięcie drogi prawnej do dalszego dochodzenia swoich praw.

Co zrobić, aby wyrok sądu nie uprawomocnił się?

Jeśli w sprawie wydany został wyrok sądu to każda ze stron (powód i pozwany) mogą złożyć apelację od tak wydanego orzeczenia. Złożenie skutecznego odwołania (apelacji) od wyroku skutkować będzie tym, że wyrok nie uprawomocni się.

W tym celu strona chcąca złożyć apelację od wyroku powinna w pierwszej kolejności zawnioskować o uzasadnienie wyroku. Wniosek o uzasadnienie wyroku składa się do sądu, który wydał wyrok w terminie tygodnia. Termin tygodniowy w tym przypadku liczy się:

  • od dnia ogłoszenia wyroku na rozprawie (nawet jeśli żadna ze stron nie była ogłoszeniu wyroku),
  • od dnia doręczenia wyroku wydanego bez przeprowadzenia rozprawy.

Opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku wynosi 100 zł i należy ją uiścić z wnioskiem. Co do zasady wniosek o uzasadnienie wyroku składa się pisemnie. W przypadku ogłoszenia wyroku na rozprawie strona obecna może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku ustnie do protokołu rozprawy. Tutaj również musi być przygotowana na opłatę w wysokości 100 zł.

Mam uzasadnienie wyroku. Co dalej?

Kiedy otrzymasz już uzasadnienie wyroku to możesz wówczas złożyć apelację od wyroku (odwołanie). Termin na złożenie apelacji od wyroku sądowego wynosi 2 tygodnie. Liczy się od dnia, w którym strona wnioskująca o uzasadnienie wyroku otrzymała je wraz z odpisem wyroku.

Apelacja od wyroku sądowego (szczególnie o zapłatę przeciwko instytucjom finansowym) powinna być skonstruowana bardzo dokładnie. Powinna zawierać szereg zarzutów przeciwko orzeczeniu sądu I instancji ze wskazaniem odpowiednich i dobrze uargumentowanych zarzutów procesowych. W przeciwnym razie na skuteczność apelacji nie ma co liczyć. Należy bowiem pamiętać, że co do zasady sąd odwoławczy bada apelację opierając się na zarzutach postawionych w samym odwołaniu.

Kto mi pomoże w sprawie odwoławczej?

Zdecydowanie w sprawach o zapłatę, w których mamy już do czynienia z apelacją warto korzystać z pomocy doświadczonych prawników w tym zakresie. Ogólnie, to im wcześniej następuje pomoc to tym większe są szanse na pozytywne załatwienie sprawy, a więc oddalenie powództwa. Niemniej na etapie apelacji też możliwe jest postawienie wielu dobrych i trafnych zarzutów. Prawnik od spraw długów dobrze wie na co zwracać uwagę.

Nie inaczej jest z prawnikami w Kancelarii EUROLEGE (właściciel witryny), który już od wielu lat zajmują się w skutecznym oddłużaniu na etapie sądowym oraz komorniczym. Mamy za sobą tysiące wygranych spraw sądowych przeciwko bankom, chwilówkom i firmom windykacyjnym.

Dzięki przyjętemu, nowoczesnemu, zdalnemu modelowi obsługi Klienta jesteśmy w stanie zapewnić pomoc przed każdym sądem w Polsce.

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz nawiązać z nami kontakt także przez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Skontaktuj się z nami:

4.9/5 - (48 votes)

Skuteczne oddłużanie. Bezpłatna analiza sprawy!

Wpadłeś w problemy finansowe, masz problem z windykacją, zostałeś pozwany do sądu albo w Twojej sprawie jest już komornik?

Nie ryzykuj działań na własną rękę. Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, specjalistów w oddłużaniu i antywindykacji.

Nasz prawnik za darmo przeanalizuje Twoją sprawę i dobierze taki rodzaj pomocy, który będzie najskuteczniejszy w Twojej sytuacji.

DARMOWA ANALIZA

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby ustalić możliwość i zakres pomocy prawnej w oddłużeniu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: