Czy komornik może ściągać dług z rodziny? - Anty Dług Kancelaria Oddłużeniowa

Czy komornik może ściągać dług z rodziny?

Niemal każda osoba mająca długi zastanawia się, czy komornik może ściągać dług z rodziny? Czy rodzina dowie się o moich długach i będzie za nie odpowiadała? Jeśli masz taki problem to świetnie trafiłeś. Poruszamy go na naszym blogu.

Moje długi a rodzina. Czy komornik może dobrać się do mojej rodziny?

W polskim prawie obowiązuje zasada, że każdy odpowiada za swoje zobowiązania samodzielnie. Wyjątkami od takiej odpowiedzialnością są np.:

  • odpowiedzialność solidarna, np. w przypadku zaciągnięcia długu przez jednego z małżonków na zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny,
  • odpowiedzialność za osobę trzecią, np. w wyniku wyrządzenia szkody przez małoletnie dziecko.

Odpowiadając jednak na pytanie: NIE, komornik nie może ściągać długu z rodziny.

Jak to możliwe, że komornik nie może ścigać rodziny za długi?

Komornicy podczas postępowania egzekucyjnego podlegają wielu ograniczeniom. Nie jest tak, że komornik sądowy może robić to, co mu się podoba z osobą dłużnika. Ograniczany jest nie tylko dopuszczalnymi prawnie metodami egzekucji, ale także wieloma innymi przepisami.

Z przepisów tych wynika, że egzekucja może być prowadzona wyłącznie wobec osób wskazanych jako zobowiązane według treści tytułu wykonawczego. A jak wiadomo, tytuł wykonawczy pochodzi od sądu i z niego wynika kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem.

W tytule wykonawczym sąd wpisuje imię i nazwisko osoby zobowiązanej, a także jej numer PESEL. I to jest właśnie klucz do zrozumienia, że komornik sądowy nie może prowadzić egzekucji wobec osoby o innych danych i innym PESEL-u niż te. Które wynikają z tych zawartych w dokumencie pochodzącym od sądu.

Pomyłka sądu i egzekucja, której nie powinno być.

Czy pomyłki sądów się zdarzają i komornicy w ich następstwie prowadzą egzekucję? Oczywiście, że tak, ale są to zdarzenia, o których niemal nikt nie pisze na pierwszych stronach gazet. Za to przebijają się do mediów zazwyczaj skrajne przypadki i to spowodowane błędami komorników, a nie samych sądów.

Jednak do rzeczy: kiedy można zablokować komornika na skutek błędów sądu? Jest to możliwe wówczas, gdy będąc nawet osobą zadłużoną dowiedziałeś o całej sprawie o zapłatę dopiero od komornika. Nie było wcześniej żadnych pism pochodzących od sądu.

Takie sytuacje jak wyżej zdarzać się mogą zazwyczaj w dwóch przypadkach:

  • przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania,
  • wyjazd za granicę na dłuższy czas, np., w celach zarobkowych.

Zmiany adresów swego czasu powodowały liczne dramaty dla osób zadłużonych. Wynikało to z faktu, że cała korespondencja sądowa kierowana była na stary i nieaktualny adres osoby zadłużonej. W efekcie osoba taka nie mogła podjąć skutecznej obrony, a koperta z nakazem zapłaty wracała do sądu i uznawana zostawała jako doręczona.

To dlatego wiele osób – zazwyczaj pozwanych w EPU do lubelskiego e-sądu – nie wiedziało, że wobec nich toczyła się jakakolwiek egzekucja komornicza.

Zablokuj komornika i odzyskaj pieniądze. To możliwe!

Naturalnie w takich sytuacjach jak opisywane wyżej istnieje możliwość zatrzymania działań komornika i odzyskania zabranych pieniędzy, Działać trzeba jednak szybko, bo każdy stracony dzień to stracone pieniądze, a w przyszłości może nawet samochód czy mieszkanie.

Koniecznym jest jednak wszczęcie postępowania sądowego. Dlatego zachęcamy, aby w sprawach takich jak wznawianie postępowań nakazowych korzystać z pomocy doświadczonych w tego rodzaju sprawach pełnomocników od spraw oddłużania.

Jeśli masz problem z komornikiem i działa on z zaskoczenia to możesz się z nami skontaktować. Wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Nasz numer telefonu: 884 652 886