Porady dla dłużników - Anty Dług Kancelaria Oddłużeniowa

Porady dla dłużników

Czy komornik może zająć alimenty

Czy komornik może zająć alimenty?

Alimenty są świadczeniem celowym, wypłacanym beneficjentom (głównie dzieciom) na zaspokojenie ich potrzeb, których same nie są w stanie pokryć. Wysokość alimentów nie ma znaczenia w okolicznościach związanych z prowadzoną egzekucją komorniczą. Środki pochodzące z alimentów … Czytaj dalej

Czy komornik może zająć 500 plus

Czy komornik może zająć 500 plus?

Świadczenie 500 plus już od kilku lat funkcjonuje z niesłabnącym zainteresowaniem w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy świadczenie to w razie popadnięcia w kłopoty może być zabrane przez komornika. … Czytaj dalej

Czy komornik może zająć najniższą krajową

Czy komornik może zająć najniższą krajową 2020/2021?

Minimalne wynagrodzenie za pracę każdego roku ustalane jest w aktach sprawnych rangi rozporządzenia. Ustalane progi minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowią o najniższych, dopuszczalnych kwotach, które mogą być wypłacane przez pracodawcę w ramach stosunku pracy. Czy … Czytaj dalej

Czy komornik może zająć konto nienależące do dłużnika

Czy komornik może zająć konto nienależące do dłużnika?

Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika jest jedną z najczęściej stosowanych form przymusowego ściągnięcia długów przez komornika. Czy jednak pieniądze wpływające na konto osoby trzeciej, która nie jest dłużnikiem, mogą być zajęte? Na to pytanie znajdziesz … Czytaj dalej

czy komornik może zająć konto dziecka

Czy komornik może zająć konto dziecka za długi rodzica?

Komornik uprawniony jest do wielu czynności, które mogą uprzykrzyć życie niejednego dłużnika. Jednak pojawia się pytanie, czy komornik może zająć konto dziecka jeżeli dłużnikiem jest jego rodzic? Odpowiedź w artykule poniżej. Konto dziecka a komornik. … Czytaj dalej

Czy komornik może zająć konto członka rodziny

Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Zajęcie konta bankowego to jedno z najczęściej spotykanych form egzekucji komorniczej. Wiele osób zatem zadaje sobie pytanie: czy komornik może dokonać zajęcia mojego konta za długi członka rodziny? Odpowiadamy! Długi członka rodziny a zajęcie przez … Czytaj dalej

Czy komornik może zająć konto walutowe

Czy komornik może zająć konto walutowe?

Konto walutowe niewątpliwie bywa ciekawym rozwiązaniem dla osób handlujących z podmiotami zagranicznymi. Bywa także ciekawą opcją dla osób często podróżujących, które mogą w ten sposób gromadzić środki w walutach obcych po niższych kursach zakupu i … Czytaj dalej

Czy komornik może zabrać zasiłek dla bezrobotnych

Czy komornik może zabrać zasiłek dla bezrobotnych?

Czy zasiłek dla osób bezrobotnych podlega zajęciu komorniczemu? A jeśli tak to w jaki sposób można podejmować obronę w przypadku zajęcia komorniczego na zasiłku dla bezrobotnych? Przeczytaj cały artykuł i skorzystaj z bazy bezpłatnej wiedzy … Czytaj dalej

Co może zabrać komornik z mieszkania rodziców

Co może zabrać komornik z mieszkania rodziców?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się odpowiedzią na pytanie: co może zabrać komornik z mieszkania rodziców? Skupimy się na aspektach czynności komorniczych w mieszkaniu osoby nie będącej dłużnikiem. Zapraszamy do lektury. Czy komornik może wejść do … Czytaj dalej

Czy komornik może zająć zabrać bony na święta

Czy komornik może zabrać bony na święta?

Coraz więcej pracodawców zachęca swoich pracowników do większego zaangażowania w wykonywanie obowiązków pracowniczych różnymi benefitami. Nie tylko premie stanowią dodatkowy motor napędowy. W wielu firmach standardem stało się np. dodatkowe ubezpieczenie na życie, darmowe wejścia … Czytaj dalej

Czy komornik może zająć konto bankowe

Czy komornik może zająć konto bankowe?

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zawsze przez komornika sądowego i może przybierać różne formy. Wiele zależy od wierzyciela, ale też od tego jaki majątek posiada osoba zadłużona. Należy pamiętać, że obowiązkiem komornika jest nie tylko to, … Czytaj dalej