Strona główna » Zarzuty od nakazu zapłaty. Opłata, termin, WZÓR. Co dalej?

Zarzuty od nakazu zapłaty. Opłata, termin, WZÓR. Co dalej?

Każdego do setek tysięcy polskich rodzin trafiają orzeczenia sądów z całego kraju. Jednym z takich właśnie dokumentów jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, od którego przysługują zarzuty w postępowaniu nakazowym. Problem tylko w tym, że zarzuty od nakazu zapłaty nie są prostym pismem do napisania dla przeciętnego konsumenta. Z kolei nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest bardzo groźny i powinien być zwalczany w miarę możliwości prawnych przysługujących osobie pozwanej do sądu, która takie pismo otrzymała. W materiale poruszymy zatem kwestię tego czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jak złożyć zarzuty od nakazu zapłaty, w jakim terminie, jaka jest od nich opłata oraz czy istnieje dobry wzór zarzutów od nakazu zapłaty.

UWAGA! Dostałeś nakaz zapłaty w postępowania nakazowym? Złóż zarzuty od nakazu zapłaty i skorzystaj z bezpłatnej, wstępnej analizy sprawy Kancelarii EUROLEGE (właściciel seriwsu). Doradzimy Ci co zrobić, a jeśli uznasz, że potrzebujesz pomocy profesjonalnego prawnika to takie Ci zapewnimy. Więcej szczegółów na końcu artykułu.

Czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i kiedy sąd go wydaje?

W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego (KPC) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym to orzeczenie sądu cywilnego, wydawane w szczególnych warunkach. Jak stanowią przepisy nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym może zostać wydany przez sąd jeżeli fakty uzasadniające żądanie pozwu zostały udowodnione (stwierdzone):

 1. dokumentem urzędowym,
 2. zaakceptowany przez dłużnika rachunkiem,
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
 4. wekslem (oryginał)

Sprawy, w których wydawane są nakazy zapłaty w postepowaniu nakazowym nie należą do bardzo częstych. W sprawach trafiających do Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu) w przeważającej mierze dotycząc pozwu z firmy Profi Credit.

Dlaczego nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest taki niebezpieczny?

Niestety, ale wydany w sprawie nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym jest niezwykle groźny dla osoby pozwanej. Wynika to z faktu, że nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym sam w sobie stanowi tytuł zabezpieczenia i może być podstawą egzekucji komorniczej nawet jeśli nie jest prawomocny! Dlatego w odwołaniu o nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym trzeba koniecznie zawrzeć wniosek o zawieszenie wykonalności tego orzeczenia. W przeciwnym razie może dojść do zajęcia majątku i dochodów osoby pozwanej nawet w toku sprawy, którą ostatecznie wygra.

Czym są zarzuty od nakazu zapłaty? Kiedy należy je wnieść?

Jak wskazaliśmy wyżej otrzymując nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty. Zadanie nie jest najprostsze i łatwo o błędy. W pierwszej kolejności wskażmy czym są zarzuty od nakazu zapłaty. W świetle przepisów kodeksowych zarzuty od nakazu zapłaty to środek odwoławczy przysługujący względem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Zarzuty od nakazu zapłaty – jakie są minimalne wymagania, aby były skuteczne?

Każde pismo procesowe – w tym również zarzuty od nakazu zapłaty – musi zawierać pewne minimalne wymogi. Zgodnie z przepisami KPC zarzuty od nakazu zapłaty muszą zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma;
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
 5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7. wymienienie załączników.

Co jeszcze muszą zawierać zarzuty od nakazu zapłaty?

Zarzuty od nakazu zapłaty myszą zawierać ponadto sygnaturę akt sprawy oraz to czy nakaz zapłaty zaskarżany jest w całości czy w części. Jeśli w części, to należy podać w jakiej konkretnie. Kluczowym dla skutecznych zarzutów od nakazu zapłaty są formalnie podnoszone zarzuty procesowe. Bez nich zarzuty od nakazu zapłaty właściwie mijają się z celem. Dla przykładu możemy wskazać takie zarzuty procesowe jak:

 • zarzut braku istnienia roszczenia,
 • zarzut zawyżonego roszczenia,
 • zarzut przedawnienia.

Należy pamiętać, że każdy zarzut procesowy należy odpowiednio uzasadnić. W wybranych sytuacjach również udowodnić albo chociaż uprawdopodobnić.

Dodatkowo w zarzutach od nakazu zapłaty warto także wskazać aktualny adres do korespondencji jeśli jest on inny niż wskazany w pozwie.

Termin na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty. Ile wynosi?

W świetle najnowszych przepisów zmienionej procedury cywilnej termin na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty wynosi:

 • 1 miesiąc jeżeli doręczenie nakazu zapłaty zostało dokonane na terytorium UE,
 • 3 miesiące jeżeli doręczenie nakazu zapłaty zostało dokonane poza terytorium UE (np. Norwegia, Szwajcaria).

Zarzuty od nakazu zapłaty złożone po terminie sąd odrzuca. Oznacza to, że traktowane są tak, jakby nigdy nie zostały wniesione. Termin na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty liczony jest od dnia, w którym nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym został prawidłowo doręczony pozwanemu. Wysłanie zarzutów od nakazu zapłaty listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A. traktowane jest tak samo jak złożenie pisma na biurze podawczym sądu. Decyduje data stempla pocztowego.

Opłata od zarzutów od nakazu zapłaty. Ile wynosi?

Jeśli chodzi o zarzuty od nakazu zapłaty to sąd pobiera od nich stosowną opłatę. Nie jest ona niska i wynosi aż 3/4 opłaty od pozwu. W przypadku, gdy powodem w sprawie jest bank, to opłata od zarzutów od nakazu zapłaty nie może być wyższa niż 1000 zł.

Należy pamiętać, że opłatę od zarzutów od nakazu zapłaty wnosi się na konto sądu najpóźniej w dni u złożenia pisma. Brak opłaty może po wezwaniu do jej uiszczenia skutkować odrzuceniem zarzutów. Podobnie jak w przypadku złożenia zarzutów po terminie oznaczać to będzie odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zarzuty od nakazu zapłaty. Istnieje jakiś dobry WZÓR?

W sieci internetowej możemy spotkać wiele stron, które oferują do pobrania wzór zarzutów od nakazu zapłaty. Problem jednak polega na tym, że niekiedy są to strony o wątpliwej jakości. Przestrzegamy również przed samodzielnym pobieraniem wzoru zarzutów od nakazu zapłaty również ze stron zaufanych, np. stron sądów. Dlaczego? Ponieważ ulegamy wówczas złudnemu przekonaniu, że wystarczy jedynie uzupełnić puste rubryki i to wystarczy do skutecznego złożenia odwołania. Prawda jest jednak taka, że uzupełnienie wzoru zarzutów od nakazu zapłaty wymaga często wiedzy specjalistycznej. Należy wiedzieć np. jakich zarzutów użyć w danej sprawie oraz jak je należycie uzasadnić. Braki już na wstępnym etapie sprawy mogą przekreślić możliwość wygrania sprawy sądowej. Warto tutaj odnotować, że z doświadczenia Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu) wynika, że można wygrać w sądzie z bankiem, chwilówką czy firmą windykacyjną. W ten sposób uzyskując pełne oddłużenie sądowe. Trzeba jednak przede wszystkim nie popełniać prostych błędów. Można ich uniknąć korzystając właśnie z pomocy doświadczonych podmiotów zajmujących się oddłużaniem procesowym.

Zarzuty od nakazu zapłaty trafiają do sądu. Co dalej?

Po tym jak zarzuty od nakazu zapłaty trafią do sądu czeka je w pierwszym rzędzie kontrola formalna. Sąd sprawdzi czy spełniają one podstawowe warunki pisma procesowego i dodatkowo zarzutów od nakazu zapłaty. O warunkach formalnych pisaliśmy kilka akapitów wyżej.

Jeśli wszystko jest w porządku to następnie sąd wyznacza rozprawę. Rozprawa sądowa kończy się w tego rodzaju sprawach wydaniem wyroku, w którym:

 • sąd uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w całości i powództwa w całości oddala,
 • sąd uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w części i w części powództwo oddala i w części roszczenie dochodzone pozwem zasądza,
 • sąd utrzymuje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w całości w mocy.

Z naszego doświadczenia możemy śmiało powiedzieć, że warto składać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Przede wszystkim zyskujemy ogromną szansę na całościowe albo chociaż częściowe oddłużenie. A jeśli się nie uda? Zyskujemy czas (tak bardzo potrzebny) na to, aby ewentualnie odłożyć postępowanie egzekucyjne (komornicze) w czasie i umożliwić sobie przygotowanie na tego rodzaju zdarzenie.

Jak zgłosić się do Kancelarii EUROLEGE o pomoc w napisaniu zarzutów od nakazu zapłaty?

Chcesz skorzystać z pomocy w napisaniu zarzutów od nakazu zapłaty? Prawnicy z Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu) mogą być do Twojej dyspozycji. Pomagamy na terenie całego kraju. Przed każdym sądem w Polsce. Co ważne, wstępną analizę swojej sprawy uzyskasz u nas całkowicie za darmo!

Działamy zdalnie na terenie całego kraju, w związku z tym dostęp do prawnika od spraw długów masz praktycznie nieograniczony. Skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej możesz nawet siedzą w domu czy pracy.

Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz wysłać do nas również zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Zadzwonimy do Ciebie najszybciej jak to tylko będzie możliwe i ustalimy w jaki sposób będziemy mogli Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:

4.9/5 - (33 votes)

Skuteczne oddłużanie. Bezpłatna analiza sprawy!

Wpadłeś w problemy finansowe, masz problem z windykacją, zostałeś pozwany do sądu albo w Twojej sprawie jest już komornik?

Nie ryzykuj działań na własną rękę. Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, specjalistów w oddłużaniu i antywindykacji.

Nasz prawnik za darmo przeanalizuje Twoją sprawę i dobierze taki rodzaj pomocy, który będzie najskuteczniejszy w Twojej sytuacji.

DARMOWA ANALIZA

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby ustalić możliwość i zakres pomocy prawnej w oddłużeniu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: