Strona główna » Odwołanie od wyroku. Jak napisać apelację od wyroku sądu?

Odwołanie od wyroku. Jak napisać apelację od wyroku sądu?

Każdego roku setki tysięcy osób dostaje wyroki sądowe w sprawach cywilnych. W bardzo dużej skali są to wyroki sądowe w sprawach o zapłatę. Często na kwoty przekraczające możliwości majątkowe i zarobkowe osób pozwanych. Wielkie firmy takie jak banki, chwilówki czy firmy windykacyjne świetnie znają tajniki sztuki procesu cywilnego. Przegrana sprawa w sądzie pierwszej instancji nie musi jednak oznaczać końca walki o skuteczne oddłużenie. Przeciwnie, odwołanie od wyroku to wyraz konstytucyjnej zasady co najmniej dwustopniowego systemu sądownictwa (dwuinstancyjności). Prawo takie zapewnia Konstytucja RP.

W zakresie spraw cywilnych musimy się skupić na środkach odwoławczych od wyroków sądowych. Chodzi tutaj mianowicie o apelację od wyroku sądu. Czym jest odwołanie od wyroku sądu? Kiedy i gdzie się je składa? Jak napisać apelację? O tym wszystkim dowiesz się już za chwilę.

UWAGA! Masz sprawę sądową? Otrzymałeś jakiekolwiek pismo z sądu i chcesz na nie odpisać? Nie ryzykuj działania samodzielnego. Łatwo popełnić błędy, a pomoc wykwalifikowanego prawnika na rozsądnych warunkach jest na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji na końcu materiału.

Czym jest odwołanie od wyroku sądu?

Zacznijmy od tego, że odwołanie do sądu to szeroka gama środków odwoławczych, które przysługują osobom pozwanym. Jak wspomnieliśmy na początku materiału dotyczy to głównie spraw sądowych o zapłatę. Najczęściej spotykane odwołania do sądu w sprawach cywilnych to:

Wyraźnie więc widać, że odwołanie od wyroku sądu jest tylko jednym z wielu możliwych odwołań od orzeczeń sądowych. Możliwość złożenia apelacji od wyroku (odwołania od wyroku) jest możliwe pod pewnymi warunkami. Jakimi? O tym poniżej.

Od jakich wyroków przysługuje apelacja?

Wyroki sądowe możemy podzielić zasadniczo na dwie kategorie, tj.:

 • wyroki wydawane na posiedzeniu jawnym (rozprawa),
 • wyroki wydawane na posiedzeniu niejawnym (bez rozprawy).

Oczywiście w tym przypadku są to wyroki zwykłe, a nie wyroki zaocznego. Te drugie to zupełnie inna kategoria wyroków, od których przysługuje nie apelacja, ale sprzeciw od wyroku zaocznego.

Odwołanie od wyroku. Od czego zacząć?

W celu odpowiedzi na postawione wyżej pytanie zaznaczmy, że odwołanie od wyroku wydanego na posiedzeniu jawnym i niejawnym wygląda nieco inaczej.

W przypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym pozwany otrzymuje odpis wyroku i może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Jeśli tak się zdarzy to sąd po pewnym czasie prześle pozwanemu ponownie wyrok, ale tym razem z uzasadnieniem. Od tego momentu zacznie swój bieg termin na złożenie apelacji od wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Jeśli natomiast chodzi o wyrok wydany na rozprawie (posiedzenie jawne) to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pozwany powinien złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od dnia, w którym sąd ogłosił wyrok na rozprawie. Nie jest tutaj istotne, czy pozwany był na rozprawie, czy też w niej nie uczestniczył. Jeśli pozwany nie uczestniczył w rozprawie, na której wydany został wyrok to wówczas musi dowiedzieć się o treści wyroku. Najlepiej dzwoniąc do sekretariatu sądu albo na sądowe biuro obsługi interesanta (BOI). Jeżeli strona obecna jest na rozprawie, na której wydany został wyrok może złożyć ustnie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku ustnie do protokołu rozprawy.

UWAGA! Wyroku wydanego na rozprawie (posiedzenie jawne) sąd nie doręcza stronom postępowania. Należy zawsze samodzielnie pilnować, czy na rozprawie nie został wydany wyrok.

Spinając pewną klamrą myślową powyższe można powiedzieć, że kluczem do złożenia skutecznego odwołania od wyroku sądu cywilnego jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w ustawowym terminie 7 dni.

Otrzymałeś uzasadnienie wyroku sądu. Co dalej?

Kiedy masz już uzasadnienie wyroku to otwiera Ci się termin na złożenie apelacji od wyroku. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (KPC) termin na złożenie apelacji od wyroku sądu wynosi 2 tygodnie. Liczy się on od dnia otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Jak napisać dobre odwołanie od wyroku sądu? Co musi zawierać?

Każde pismo procesowe (w tym apelacja od wyroku sądu) musi zawierać pewne minimalne wymagania dotyczące swojej treści. W świetle przepisów procedury cywilnej apelacja od wyroku musi zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma;
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
 5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7. wymienienie załączników.

Apelacja od wyroku (odwołanie od wyroku) musi zawierać ponadto sygnaturę akt sprawy sądu pierwszej instancji oraz to czy wyrok sądu pierwszej instancji zaskarżany jest w całości czy też w wybranej części. Jeśli w części, to należy podać w jakiej konkretnie. Kluczowym dla skutecznej apelacji od wyroku sądu są formalnie podnoszone zarzuty procesowe. Zarówno materialne jak i formalne (procesowe) Bez nich odwołanie od wyroku sądu właściwie mijają się z celem. Dla przykładu możemy wskazać takie zarzuty procesowe jak:

 • zarzut braku istnienia roszczenia,
 • zarzut zawyżonego roszczenia,
 • zarzut przedawnienia,
 • zarzut braku legitymacji czynnej powoda.

Należy pamiętać, że każdy zarzut procesowy należy odpowiednio uzasadnić. W wybranych sytuacjach również udowodnić albo chociaż uprawdopodobnić.

Dodatkowo w odwołaniu od wyroku sądu warto także wskazać aktualny adres do korespondencji jeśli uległ on zmianie od momentu wydania wyroku.

UWAGA! Apelacja od wyroku sądu musi zawierać wnioski odwoławcze. W tym zakresie możliwe jest złożenie wniosku o uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji albo o zmianę wyroku sądu pierwszej instancji, np. poprzez oddalenie powództwa.

Opłata od apelacji od wyroku sądu. Ile wynosi? Gdzie opłacić?

Niestety odwołanie od wyroku sądu w postaci apelacji powoduje konieczność uiszczenia opłaty sądowej. W przypadku apelacji od wyroku sądu opłata równa jest kwocie pełnej opłaty od pozwu wnoszonej przez powoda. Mogą to być więc sumy niekiedy całkiem znaczne. Jako pocieszenie możemy wskazać, że w przypadku spraw, w których powodem albo pozwanym jest bank, a roszczenie wynika z czynności bankowej (np. kredyt/pożyczka) to opłata sądowa nie może być wyższa niż 1000 zł.

Gdzie wnosi się odwołanie od wyroku sądu?

Odwołanie od wyroku sądu cywilnego (apelację od wyroku) wnosi się do sądu wyższej instancji, ale za pośrednictwem sądu pierwszej instancji. W tym przypadku np. od wyroku sądu rejonowego apelację wnosi się do sądu okręgowego, ale za pośrednictwem sądu rejonowego. Obecnie błędem jednak nie będzie też wniesienie apelacji wprost do sądu drugiej instancji, z pominięciem sądu pierwszej instancji. Dodajmy, że apelację od wyroku sądu okręgowego wnosi się do sądu apelacyjnego.

Potrzebuję pomocy w napisaniu odwołania od wyroku sądu. Jak i gdzie mogę się zgłosić?

Na rynku usług prawniczych znaleźć można wiele ofert w pisaniu pism procesowych. Warto jednak pamiętać, że apelacja od wyroku to odwołanie, które może rzutować na Twojej przyszłości. Dlatego warto ważne sprawy życiowe powierzać profesjonalistom, którzy znają się na rzeczy i mają wieloletnie doświadczenie w oddłużaniu, np. oddłużanie chwilówek.

W Kancelarii Anty – Dług od wielu lat pomagamy w procesach przed sądami w całej Polsce. Dzięki przyjętemu modelowi obsługi zdalnej Klientów jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną pomoc prawną bez względu na to gdzie mieszkasz czy aktualnie przebywasz. Wszystko załatwisz zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu.

UWAGA! Wstępna analiza prawna sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawie o zapłatę długu? Chcesz, aby twoją sprawą zajął się prawnik z wieloletnim doświadczeniem w antywindykacji? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz też wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Niezwłocznie do Ciebie oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:

4.8/5 - (52 votes)

Skuteczne oddłużanie. Bezpłatna analiza sprawy!

Wpadłeś w problemy finansowe, masz problem z windykacją, zostałeś pozwany do sądu albo w Twojej sprawie jest już komornik?

Nie ryzykuj działań na własną rękę. Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, specjalistów w oddłużaniu i antywindykacji.

Nasz prawnik za darmo przeanalizuje Twoją sprawę i dobierze taki rodzaj pomocy, który będzie najskuteczniejszy w Twojej sytuacji.

DARMOWA ANALIZA

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby ustalić możliwość i zakres pomocy prawnej w oddłużeniu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem korzystania z witryny, Regulaminem udzielania pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: