Strona główna » Sprzeciw od wyroku zaocznego. Opłata, termin. Czy istnieje WZÓR?

Sprzeciw od wyroku zaocznego. Opłata, termin. Czy istnieje WZÓR?

Każdego roku tysiące osób w całej Polsce otrzymują wyroki zaoczne z sądów cywilnych. Niestety, ale wiedza na temat tego czym jest wyrok zaoczny, jakie są konsekwencje braku jego zaskarżenia jest na poziomie stosunkowo bardzo niskim. W materiale poruszymy zatem kwestię odwołania od wyroku zaocznego (sprzeciw od wyroku zaocznego) ze wskazaniem na termin na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego, opłaty jakie należy uiścić oraz czy istnieje jeden, unikalny wzór sprzeciwu od wyroku zaocznego.

UWAGA! Dostałeś wyrok zaoczny z sądu i chcesz się odwołać. Musisz złożyć w terminie sprzeciw od wyroku zaocznego, aby uniknąć szybkiej egzekucji komorniczej. W Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu) zapewniamy prawnika do pomocy w załatwieniu całej sprawy sądowej. Potrzebujesz pomocy i bezpłatnej analizy swojej sprawy? Więcej informacji znajdziesz na końcu materiału.

Dlaczego trzeba składać sprzeciw od wyroku zaocznego?

Wyrok zaoczny wydawany przez sądy cywilny jest orzeczeniem bardzo niekorzystnym dla pozwanego. W procesie o zapłatę osoba pozwana w ponad 99% otrzymuje wyrok zaoczny zasądzający roszczenie w całości. Czyli mówiąc krótko, pozwany przegrywa proces w całości. Jednak nie to jest najgorsze w przypadku wyroku zaocznego. Zdecydowanie numerem jeden jest fakt, że wyrok zaoczny stanowi tytuł wykonawczy i może być podstawą egzekucji komorniczej nawet jeśli nie jest prawomocny! Warunki do spełnienia się takiego czarnego scenariusza dla pozwanego są dwa (2):

 1. powód (wierzyciel) wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zaocznemu,
 2. pozwany w sprzeciwie od wyroku zaocznego nie zawnioskował o wstrzymanie wykonalności wyroku zaocznego.

Z tego powodu tak ważne jest, aby w sprawie sądowej, w której trzeba złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego robił to profesjonalny prawnik. Łatwo bowiem nie znając procedury cywilnej (KPC) popełnić liczne błędy skutkujące poważnymi konsekwencjami w normalnym życiu.

Co musi zawierać sprzeciw od wyroku zaocznego?

Każde pismo procesowe – w tym również sprzeciw od wyroku zaocznego – musi zawierać pewne minimalne wymogi. Zgodnie z przepisami KPC sprzeciw od wyroku zaocznego musi zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma;
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
 5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7. wymienienie załączników.

Sprzeciw od wyroku zaocznego musi zawierać ponadto sygnaturę akt sprawy oraz to czy wyrok zaoczny zaskarżany jest w całości czy w części. Jeśli w części, to należy podać w jakiej konkretnie. Kluczowym dla skutecznego sprzeciwu od wyroku zaocznego są zarzuty procesowe. Bez nich sprzeciw od wyroku zaocznego właściwie mija się z celem. Dla przykładu możemy wskazać takie zarzuty procesowe jak:

 • zarzut braku istnienia roszczenia,
 • zarzut zawyżonego roszczenia,
 • zarzut przedawnienia.

Należy pamiętać, że każdy zarzut procesowy należy odpowiednio uzasadnić. W wybranych sytuacjach również udowodnić albo chociaż uprawdopodobnić.

Dodatkowo w sprzeciwie od wyroku zaocznego warto także wskazać aktualny adres do korespondencji jeśli jest on inny niż wskazany w pozwie.

Sprzeciw od wyroku zaocznego – WZÓR. Czy taki istnieje?

W sieci spotykamy przeróżnego rodzaju wzory pism, w tym również pism sądowych. Przestrzegamy jednak przed samodzielnym ich pobieraniem, uzupełnianiem i składaniem w sądzie. Nawet, jeśli pochodzą z zaufanych źródeł, jak np. strony sądów. Wszystko wynika z faktu, że przykładowo wzór sprzeciwu od wyroku zaocznego zawierać będzie w sobie jedynie podstawowe informacje. Poza tym cała reszta (w tym zarzuty czy uzasadnienie) wymaga pracy koncepcyjnej. Osoba nie mająca wiedzy i doświadczenia prawniczego może w takim sprzeciwie od wyroku zaocznego napisać rzeczy, które nie tylko, że nie pomogą, to jeszcze mogą zaszkodzić w pozytywnym załatwieniu sprawy.

Wiemy co piszemy, ponieważ niejednokrotnie widzieliśmy odwołania do sądów pisane przez Klientów,  którzy do nas trafili już po złożeniu pisma. Widzieliśmy jak wielkie i opłakane w skutkach potrafią być pisma do sądu składane przez konsumentów bez przygotowania prawniczego. Dlatego przestrzegamy przed samodzielnym składaniem sprzeciwu od wyroku zaocznego w oparciu o wzór znaleziony w Internecie. Warto, aby prawnik od spraw długów co najmniej przeanalizował sprawę i wskazał na rozwiązania, jakie należy zawrzeć w danym piśmie.

Termin na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego?

W procesie sądowym kluczowa jest terminowość. Szczególnie, gdy mowa o odwołaniach od orzeczeń sądowych. Za takie uznaje się chociażby:

Zgodnie z przepisami prawa termin na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego wynosi 2 tygodnie. Termin liczony jest od dnia otrzymania przesyłki sądowej (list polecony z sądu).

Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego. Ile wynosi?

Od części pism wnoszonych do sądu należy uiszczać opłatę. W przypadku sprzeciwu od wyroku zaocznego należy uiścić opłatę sądową. Jak stanowią przepisy KPC opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego wynosi 1/2 opłaty od pozwu. Przy czym w sytuacji, gdy mamy do czynienia z powództwem banku, to wówczas opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego nie może wynieść więcej niż 1000 zł.

PAMIĘTAJ! Opłata sądowa od sprzeciwu od wyroku zaocznego zawsze wyrażana jest w pełnych złotych. Jeśli po wyliczeniu wychodzi Ci kwota niepełnych złotych musisz ją zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego uiszcza się przy wniesienie odwołania na konto bankowe sądu albo uiszczając opłatę w kasie sądu.

Sprzeciw od wyroku zaocznego. Co dalej?

Wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego nie powoduje, że przestaje on istnieć tak jak ma to miejsce gdy skarżony jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym w EPU. Złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego powoduje, że sąd bo zbadaniu warunków formalnych wyznaczy rozprawę. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd dopiero rozstrzyga o wyroku zaocznym. W tym zakresie sąd może wydać następujący wyrok, w którym:

 • wyrok zaoczny w całości uchyla i oddala powództwo w całości,
 • wyrok zaoczny w części uchyla i oddala powództwo w części, a w części utrzymuje w mocy i zasądza roszczenie,
 • wyrok zaoczny utrzymuje w mocy w całości.

Jak więc widać sprzeciw od wyroku zaocznego daje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy. Brak reakcji pozwanego z kolei spowoduje utratę możliwości obrony w przyszłości i pewne postępowanie egzekucyjne (komornicze).

Kto mi pomoże w napisaniu i złożeniu sprzeciwu od wyroku zaocznego?

Na rynku usług prawniczych znaleźć można wiele ofert w pisaniu pism procesowych. Warto jednak pamiętać, że sprzeciw od wyroku zaocznego to odwołanie, które może rzutować na Twojej przyszłości. Dlatego warto ważne sprawy życiowe powierzać profesjonalistom, którzy znają się na rzeczy i mają wieloletnie doświadczenie w oddłużaniu, np. oddłużanie chwilówek.

W Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu) od wielu lat pomagamy w procesach przed sądami w całej Polsce. Dzięki przyjętemu modelowi obsługi zdalnej Klientów jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną pomoc prawną bez względu na to gdzie mieszkasz czy aktualnie przebywasz. Wszystko załatwisz zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu.

UWAGA! Wstępna analiza prawna sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawie o zapłatę długu? Chcesz, aby twoją sprawą zajął się prawnik z wieloletnim doświadczeniem w antywindykacji? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz też wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Niezwłocznie do Ciebie oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:

4.9/5 - (59 votes)

Skuteczne oddłużanie. Bezpłatna analiza sprawy!

Wpadłeś w problemy finansowe, masz problem z windykacją, zostałeś pozwany do sądu albo w Twojej sprawie jest już komornik?

Nie ryzykuj działań na własną rękę. Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, specjalistów w oddłużaniu i antywindykacji.

Nasz prawnik za darmo przeanalizuje Twoją sprawę i dobierze taki rodzaj pomocy, który będzie najskuteczniejszy w Twojej sytuacji.

DARMOWA ANALIZA

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby ustalić możliwość i zakres pomocy prawnej w oddłużeniu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: