Czy komornik może zabrać (zająć) alimenty? - Anty Dług Kancelaria Oddłużeniowa

Czy komornik może zabrać (zająć) alimenty?

Świadczenia alimentacyjne z zasady służą zaspokajaniu potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Czy w związku z tym alimenty wolne są od zajęcia komorniczego? A jeśli nie, to czy jest jakiś górny limit zajęcia alimentów? O tym poniżej.

Alimenty a komornik. Czy alimenty mogą zostać zabrane przez komornika?

Odpowiedzi na zadane pytanie dostarcza nam przepis art. 833 § 6 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że: Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).”.

Zatem odpowiadając wprost: NIE, komornik nie może zabrać alimentów.

Komornik zabrał alimenty z konta bankowego. Co zrobić?

Niestety, ale sam fakt, że komornik nie może zabrać alimentów nie oznacza, że przypadkowo ich nie zajmie i nie dokona na nich egzekucji. Alimenty nie mogą zostać zajęte u źródła, czyli u osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów. Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy alimenty wpływają na konto bankowe osoby zadłużonej, a które to konto jest zablokowane przez komornika. W takiej sytuacji komornik nie wie jakie środki wpływają na konto bankowe osoby zadłużonej i może dokonać czynności sprzecznej z prawem. Nie jest to jednak jego bezpośrednia wina, ponieważ to bank prowadzący rachunek ma obowiązek sprawdzać z jakiego tytułu blokuje środki na koncie dłużnika.

Co zrobić jednak, kiedy komornik dokonał już przejęcia pieniędzy ze świadczenia alimentacyjnego? Należy go jak najszybciej o tym fakcie powiadomić. Ma on obowiązek zwrotu całości pobranej tym tytułem kwoty. Można również złożyć skargę na czynności komornika lub skargę w trybie nadzoru nad komornikiem do prezesa sądu rejonowego, przy którym komornik działa.

Obowiązkiem komornika sądowego będzie zwrócenie całości pieniędzy zajętych z alimentów.

Mam komornika i chcę go zablokować. Jak to zrobić?

Jeśli masz postępowanie egzekucyjne (komornicze) to musisz wiedzieć, że istnieją szanse na zablokowanie komornika i odzyskanie pieniędzy zabranych w egzekucji! Tak, możliwy jest taki scenariusz, ale wszystko zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, czy zanim pojawił się komornik otrzymywałeś/aś jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie?

Jeżeli NIE, to świetna wiadomość. W takich sprawach pomagaliśmy już setki razy. Wiemy co, gdzie i do kogo napisać. A jest co robić, ponieważ w pierwszej kolejności skupić się należy na wyeliminowaniu sądowego tytułu wykonawczego. To dokument, na podstawie którego komornik sądowy prowadzi egzekucję.

Jeśli chcesz dokonać bezpłatnej analizy sprawy to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Zapraszamy do kontaktu: Tel: 884 652 886