Strona główna » Odpowiedź na pozew. Jak napisać? Czy istnieje WZÓR?

Odpowiedź na pozew. Jak napisać? Czy istnieje WZÓR?

Pozew sądowy to dokument adresowany do osoby uczestniczącej w postępowaniu sądowym, przeciwko której toczy się dana sprawa. Czytając go, możemy dowiedzieć się, kiedy i z jakiego powodu rozpoczęto postępowanie prawne. Otrzymując tego typu pismo, musimy liczyć się z tym, że konieczne będzie ustosunkowanie się do zawartej w nim treści. Pozwany może dokonać tego, składając pismo procesowe, które inaczej zwane jest odpowiedzią na pozew. Jak je napisać? Czy istnieje wzór, którym możemy się posłużyć? Dowiesz się tego w poniższym artykule.

UWAGA! Sąd zobowiązał Cię do złożenia odpowiedzi na pismo? Nie wiesz od czego zacząć i jak zabrać się do napisania pisma z odpowiedzią do sądu? Nie martw się. Prawnicy z Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu) za darmo przeanalizują Twoją sprawę i wskażą dostępne prawnie sposoby na odpowiedź. Potrzebujesz pomocy na dalszym etapie? Bez problemy dostaniesz wsparcie doświadczonego prawnika, który za Ciebie sporządzi i wniesienie pisma do sądu. Zadzwoń do EUROLEGE (530 333 130) albo napisz maila.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew sądowy, tak jak każde pismo procesowe powinno zawierać wszystkie elementy, które wymagane są przez obowiązujące aktualnie przepisy prawa. W treści tego dokumentu powinny zatem znaleźć się:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowana odpowiedź
  • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli i pełnomocników
  • osnowę konkretnego dokumentu
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • jeśli to konieczne – wykazanie faktów, na których opieramy swoją odpowiedź tj. oświadczenie lub wniosek, a także dowód na wykazanie każdego z tych faktów
  • podpis strony lub jej pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego
  • załączniki

Podczas tworzenia odpowiedzi na pozew warto pamiętać również o tym, że w jej treści należy umieścić oznaczenie sygnatury akt. Znaleźć ją można na pierwszej stronie informującej o doręczeniu odpisu pozwu. Dodatkowo konieczne jest odniesienie się do żądania powoda, a także odpowiedź na wszelkie jego twierdzenia oraz okoliczności, dowody i przedstawienie własnych twierdzeń i wniosków. Niezwykle istotna jest również liczba egzemplarzy przygotowanej odpowiedzi na pozew. Powinna ona być taka sama jak ilość stron w danej sprawie. Dodatkowo należy dołączyć egzemplarz dla sądu.

Co się stanie, gdy nie wniesiemy odpowiedzi na pozew?

W sytuacji, gdy nie złożymy odpowiedzi na pozew, w terminie wyznaczonym przez Sąd, może to skutkować wydaniem wyroku zaocznego, na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że wszystkie twierdzenia oraz wnioski i dowody zawarte w pozwie przyjmowane są za prawdziwe. Niezwykle istotny jest fakt, że w tym przypadku nadawany jest mu z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności, a co za tym idzie może stać się on podstawą do wszczęcia egzekucji jeszcze przed jego uprawomocnieniem.

W przypadku gdy zapadł wyrok zaoczny, sprawa nie jest rozstrzygnięta. W tej sytuacji możemy złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego. Na jego wykonanie przeznaczone jest 14 dni, licząc od daty doręczenia wyroku zaocznego. Jeśli jednak nie braliśmy udziału w procesie bez własnej winy, możliwe jest złożenie wniosku o nieobciążanie kosztami rozprawy zaocznej. Warto wiedzieć, że sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie równowartej połowie opłaty pozwu.

Gdzie złożyć odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew powinna zostać złożona do sądu, który prowadzi daną sprawę. Wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w piśmie zaadresowanym z sądu rejonowego lub okręgowego. Niezwykle istotne jest dokładne i poprawne oznaczenie Instytucji, do której wnosimy odpowiedź. Dodatkowe informacje, które należy zawrzeć w odpowiedzi na pozew to prawidłowy adres sądu oraz sygnatura akt konkretnej sprawy. W tym dokumencie nie może zabraknąć również podpisu. Warto pamiętać, że odpowiedź musi zostać złożona w takiej samej formie, w jakiej otrzymaliśmy pozew.

Zanim odpowiesz na pozew…

Niezwykle istotne jest, aby przed wdaniem się w spór dotyczący naszej sprawy ustalić kwestie, które wymagane są przez prawo. W przypadku ominięcia tego niezwykle istotnego kroku sąd może nie uznać odpowiedzi na pozew, a co za tym idzie, nie pozwoli na podnoszenie zarzutów w dalszym toku postępowania. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu skutecznej odpowiedzi na pozew, skorzystaj z pomocy prawników z Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu).

Krokiem, który może utrudnić działanie strony przeciwnej, jest ustalenie wartości sporu. W sytuacji, gdy Nasz przeciwnik ocenił ją w zły sposób wystarczy, że podniesiesz ten zarzut. To zdecydowanie utrudni sprawę przeciwnikowi. Kolejną niezwykle istotną sprawą jest niewłaściwość miejscowa – pozwoli to na przeniesienie sprawy do innego sądu. Niezwykle istotną dla sądu kwestią może być również fakt, że zawarliśmy ze stroną przeciwną umowę o mediację.

Jak napisać odpowiedź na pozew – wzór

Odpowiedź na pozew powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Mniej istotnym faktem jest, w jaki sposób zostanie napisana. Może być przygotowana własnoręcznie, maszynowo lub komputerowo. Najlepszym sposobem na jego stworzenie jest forma komputerowa podpisana własnoręcznie przez stronę ją wnoszącą, która pozwoli na uniknięcie błędów oraz wszelkich niejasności.

W odpowiedzi na pozew należy omówić wniesione przez stronę przeciwną wnioski. Warto zaznaczyć, że podstawowym z nich jest wniosek dotyczący żądania np. zapłaty, odszkodowania czy rozwodu. W takim wypadku osoba pozwana może uznać powództwo w całości lub części, a także ma prawo do zakwestionowania jego zasadności.

Przygotowując odpowiedź na otrzymany z Sądu pozew, należy odnieść się do wszystkich twierdzeń, które zostały zawarte w pozwie, a także przedłożyć dowody potwierdzające opisane przez nas okoliczności, gdy w naszej ocenie przedstawiają się w inny sposób niż ten przedstawiony w pozwie. W takim przypadku dowodami mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych czy przesłuchania stron. Niezwykle istotne jest, aby podczas wskazywania dowodów oznaczyć jakie fakty za ich pomocą chcemy udowodnić.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew

Termin za złożenie odpowiedzi na pozew zależy przede wszystkim od rodzaju otrzymanego dokumentu. Jeśli znajduje się w nim nakaz zapłaty określonej kwoty pieniężnej na ustosunkowanie się do niego mamy 14 dni. W sytuacji, gdy otrzymamy zobowiązanie do złożenie odpowiedzi na pozew, sąd może wyznaczyć różne terminy np.: 14, 21 lub 30 dni od otrzymania pozwu. Warto pamiętać, że termin ten nie może być krótszy niż 2 tygodnie, natomiast odpowiedź złożona po terminie podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych pozytywnych dla nas skutków. Nie jest to termin sztywny, jak ma to miejsce wówczas, gdy składamy środek zaskarżenia przeciwko orzeczeniu jakim jest chociażby nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym, a więc sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Niezależnie od terminu wyznaczonego przez sąd niezwykle istotne jest, aby na kopercie lub stronie zawierającej informacje o doręczeniu dokumentów wpisać datę odbioru. Od tego momentu liczony będzie czas na odpowiedź na pozew. Warto pamiętać, że jeśli dzień odbioru przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, to termin ten upłynie następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem wolnym od pracy.

Odpowiedź na pozew – gdzie się zgłosić?

Złożenie odpowiedzi na pozew to niezwykle ważny krok w całym postępowaniu, który może zaważyć nad decyzją Sądu. Niesie ona ze sobą szereg istotnych skutków dla osoby pozwanej. Dzięki niemu może ona podnieść pewnej kategorii zarzuty, a także przedstawić swoją wersję wydarzeń. Jest to jedyna szansa na wniesienie wyjaśnień oraz wypowiedzenie się na temat twierdzeń strony przeciwnej.

Przygotowanie tego rodzaju pisma może sprawić trudności osobom, które na co dzień nie mają styczności z prawem. Tworząc tego typu dokumenty, należy używać niezwykle trudnego języka prawniczego, który charakteryzuje się skomplikowanymi sformułowaniami. Każdy błąd w odpowiedzi na pozew może skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami. W zespole Kancelarii EUROLEGE (właściciel serwisu) znajdują się doświadczeni fachowcy, którzy pomogą Ci w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji, a także będą reprezentowali Cię przed Sądem.

Skontaktuj się z nami:

4.9/5 - (33 votes)

Skuteczne oddłużanie. Bezpłatna analiza sprawy!

Wpadłeś w problemy finansowe, masz problem z windykacją, zostałeś pozwany do sądu albo w Twojej sprawie jest już komornik?

Nie ryzykuj działań na własną rękę. Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, specjalistów w oddłużaniu i antywindykacji.

Nasz prawnik za darmo przeanalizuje Twoją sprawę i dobierze taki rodzaj pomocy, który będzie najskuteczniejszy w Twojej sytuacji.

DARMOWA ANALIZA

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby ustalić możliwość i zakres pomocy prawnej w oddłużeniu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: