Czy windykator może przyjść do domu? - Anty Dług Kancelaria Oddłużeniowa

Czy windykator może przyjść do domu?

Osoby mające problemy z długami w firmach pożyczkowych i bankach często zadają sobie pytanie: czy windykator może przyjść do domu dłużnika? Okazuje się, że brak podstawowej wiedzy w przedmiocie dostępnych działań windykatorów terenowych skutkują licznymi dramatami. Osoby, które poddają się presji ze strony pracownika firmy windykacyjnej często popadają w lęki, które potrafią kończyć się w najlepszym wypadku zapłacą długu, który być może nawet nie istnieje. Jak radzić sobie z windykatorem, który nachodzi nas w domu? O tym przeczytasz poniżej.

Windykator terenowy i wizyta domowa. Czy windykator może wejść do domu dłużnika?

Zacznijmy od tego, że windykator terenowy to zwykły pracownik firmy windykacyjnej albo pożyczkowej. Nie jest to komornik sądowy, który korzystając z uprawnień państwowych może wykonywać władcze działania względem osób trzecich. Windykator terenowy ma takie same uprawnienia jak sprzedawca garnków na wiejskim bazarze. A więc oprócz krzyku i prób perswazji nie może nic zrobić pod przymusem. A jeśli takowego użyje względem osoby zadłużonej naraża się na odpowiedzialność karną oraz cywilną.

Jednak odpowiadając wprost na postawione w tytule pytanie: NIE, windykator nie może przyjść do domu, chyba, że sam dłużnik go do niego zaprosi. Pracownik firmy windykacyjnej może wejść do domu dłużnika jeśli ten wyrazi na to wolę i w sposób oczywisty się na to zgodzi. W przeciwnym razie windykator popełnia przestępstwo naruszenia miru domowego. Takie działanie można zakwalifikować też jako przestępstwo uporczywego nękania, jeśli wtargnięcie do domu dłużnika połączone jest z innymi formami windykacji.

Windykator terenowy wszedł do mieszkania bez pozwolenia. Co zrobić?

Windykator wszedł do Twojego domu bez pozwolenia? Zastanawiasz się co zrobić? Natychmiast dzwoń na policję i żądaj przeprowadzenia interwencji. Windykator powinien zostać natychmiast usunięty z Twojego domu czy mieszkania i jednocześnie policja powinna wszcząć wobec niego postępowanie karne.

Nie daj sobie wmówić, że musisz pracownika firmy windykacyjnej wpuszczać do mieszkania. Windykator nie może zastosować wobec Ciebie jakichkolwiek środków przymusu, jeżeli nie wpuścisz go do środka. Jeżeli podczas wizyty terenowej windykator grozi, że wezwie policję aby umożliwiła mu wejście, to również mija się z prawdą. W związku z powyższym, jeżeli windykator wchodzi do Twojego domu lub mieszkania bez pozwolenia, to dopuszcza się przestępstwa naruszenia miru domowego (art. 193 kodeksu karnego).

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odszkodowanie za wejście windykatora do mieszkania lub domu dłużnika. Czy mogę się ubiegać?

Jako osoba nękana przez windykatora masz uprawnienie do domagania się stosownego zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Nie jest to odszkodowanie od windykatora, ale spełnia taka samą funkcję, czyli jest obowiązkiem zapłaty pewnej sumy pieniężnej na rzecz osoby zadłużonej.

Za co możesz uzyskać zadośćuczynienie od firmy windykacyjnej? Nie tylko za wtargnięcie jej pracownika do Twojego domu. Możesz żądać pieniędzy także za nadmiernie częste telefony i SMS oraz wtedy, kiedy windykator przychodzi do miejsca pracy. Pisaliśmy już o tym w artykule „czy windykator może przyjść do pracy?”.

Masz problem z natrętnym windykatorem? Chętnie poznamy Twoją historię i postaramy się wdrożyć skuteczne metody oddłużania. Zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci chętnie wysłuchają Twoich problemów i postarają się je rozwiązać.

Nasz numer telefonu: 884 652 886